Tag Archives: Teamwork

Lipad

Lipad

Dear self

Nang ibato na niya ang tanong hinggil sa panawagan ng kampanya, hindi mo iyon tiningnan nang masama.  Bagamat inaasahan mo na may magtatanong nito, ay nailagay ka pa rin sa alanganin nang hindi pala naihanda ang sagot.

Nakakailan na ngang ideya ang nasimulan o masasabing napangunahan ng ating opisina.  Madalas katulad ng inaasahan ay hindi mo mapi-please lahat.  Para sa akin, sukatan ito kung magpa-fly ika nga ang isang ideya.

Kung may hindi sasang-ayon, mayroon namang bigay todo, kumbinsido, at siguradong-sigurado sa pagyakap sa ideyang mimumungkahi mo.

Ang mahalaga rin ay malinaw sa iyo ang layunin, target at mensaheng ibig mong paliparin.

Lilipad ang ideya, hindi mo ito mapipigilan—hangga’t may naniniwala, may kikilos at may magpupursige sa pagpapaliwanag.

Mas maraming ulo at pananaw na magsasama, magbabangga at magpapaligsahan, ayos at mainam basta ang layunin ay malinaw—ang pagbutihin, mas mapainam ang nasimulang ideya at inisyatiba.

Naniniwala ako sa isang palasak na sabi-sabi — “Basta sama-sama, Kayang-kaya!”

 

———

Ang mga nakaraang araw ay punong-puno ng pamumuna. Bagamat sa bahagi mo, positibo naman ang motibo ay bigla mong naitanong, “hindi naman kaya sobra na?”

Sobra na kapag walang nangyayari. Kapag ang pinupuna ay hindi nagbabago. Hindi bukas sa puna.

Malapit-lapit sa pagkauyam.  Kapag hindi nakikinig ang pinupuna, nagsasawa ka rin sa pagtatangkang mabago ang pinatutungkulan, gayundin nagsasawa ka sa negatibong pakiramdam na idinudulot nito sa iyong sarili.

Masusubok ang pinagsasabi hinggil sa “Team-Work”—Sa pagbubuo ng team, kailangang may maiaambag ang bawat isang kasama rito.  Ngunit kung ang ambag ay hindi na positibo para sa layunin, nagiging “difficult person” na ika nga, nagiging balakid para sa team, kailangang papasukin mo na ang paniniwala hinggil sa kung paano i-handle at pakitunguhan ang kasamahang ito.

Magagawa mo ito kung pupunahin mo rin ang sarili bilang pambalanse.  We are perfectly imperfect.

uling

——

Upang i-inspire ang sarili mo sa buong Linggong nakakapagod, inisip mong sa anumang liit ngunit may pagtitiyaga at pagsisigasig pasasaan ba’t makakamit ang hangad. Mainam ito sa kampanya, maaaring hindi man ngayon at gad-agad, ngunit sa tuloy-tuloy, walang humpay na pagkilos pasasaan ba’t magtatagumpay din tayo.

Sa kabilang banda marami na ang mga mokong na hindi nagsisikap at nagsisigasig dahil sa mga basurang pamamaraan sa pagkamit sa hangad, kayang-kaya na short-cut ba. E bumababaw na ang maraming ilog dahil sa basura ng korapsiyon at kasakiman.

Para sa mokong na katulad mo, masarap pa rin ang tagumpay na pinag-iisipan at pinaghihirapan.

ulan

 

 

Bawas angas din pag may time

Bawas angas din pag may time

It’s Mokong’s #TeamWorkFriday

 

Bagamat ang usaping teamwork ay palasak na’t hindi na bago, marami pa rin ang nakakalimot sa sarili at nag-aastang “I am the center of the universe.” ‘Yun bang tipong wala nang iba, ikaw na! Nagsisimula sa pag-aastang “Akin ito.” At ang ibang tao ay sabit lang. Nauuna ang asersiyon at sobrang elib o paniniwala sa sarili kaya naman hindi matanggap na siya ay maaring magkamali. Kaaway ni “TeamWork” ang “Self righteous.”

Self centered “Hindi magtatagumpay ang Gawain kung ‘di dahil sa kaniya.” Pinagagalaw ang mga kagrupo hindi bilang team, kundi bilang mga galamay, tauhan, minions. Leadership na hindi lapat. Karamihan sa nagkakamali rito ay ‘yung mga lutang na pamumuno at walang mandato o batayan, “self proclaimed.”

Kung bibigyan ng jacket ang mga ito, siguradong pagpapawisan sa dami ng jacket na matatanggap. Bigyan ng jacket ‘yan!!!!!!!!

Subukan mong ilista ang mga pangalan ng mga taong iniidolo mo dahil sa tagumpay nila sa kanikanilang larangan. May taglay nga silang husay at galing, ngunit mayroon bang nagtagumpay na mag-isa?

Mokong says, “Mas maraming mapagtatagumpayan sa pagtutulungan kaysa pag-aangasan.”

Walang nagtatagumpay nang mag-isa. #TeamWorkFriday

teamworkFRIDAY copy

Habang hinahangaan natin ang mga matagumpay na tao. Iniidolo, nagsisilbing inspirasyon at pinapangarap na makatulad ay walang sinuman ang umabot sa kanilang kinalalagyan nang hindi nangailangan ng tulong ng iba. Hindi nila ito nagawa o magagawa nang mag-isa. (#TeamWorkFriday ay mga paalala ko sa aking sarili sa kahalagahan ng teamwork upang magtagumpay. Nawa’y maging isang paalala rin ito sa inyo. seryoso every Friday!!!!)

Mokong: Kaya pala masarap tumagay ng TGIF para makasama ang mga ka-team.